نتایج دوره آموزشی

thum_87f44f01c5c89b-f2c4cffb5746350-803de1c50f

داوری

بيش‌ترين رشته‌هاي ورزشي كه توسط افراد ١٥ ساله و بيش‌تر انجام شده، عبارت بودند از…

_main2_pushup_1

تئوری

بيش‌ترين رشته‌هاي ورزشي كه توسط افراد ١٥ ساله و بيش‌تر انجام شده، عبارت بودند از…

school_sports

توجیهی

بيش‌ترين رشته‌هاي ورزشي كه توسط افراد ١٥ ساله و بيش‌تر انجام شده، عبارت بودند از…

cropped-Coach-1

مربیگری

بيش‌ترين رشته‌هاي ورزشي كه توسط افراد ١٥ ساله و بيش‌تر انجام شده، عبارت بودند از…

1970324848891807_9a3a

کارگاه ها

بيش‌ترين رشته‌هاي ورزشي كه توسط افراد ١٥ ساله و بيش‌تر انجام شده، عبارت بودند از…

hombre-pilates

تعیین سطح پیلاتس

بيش‌ترين رشته‌هاي ورزشي كه توسط افراد ١٥ ساله و بيش‌تر انجام شده، عبارت بودند از…

چشم انداز فعالیت هیئت تا سال ۱۴۰۰

این هیئت بعنوان سازمانی غیر دولتی،غیرسیاسی،غیر انتفاعی وغیرصنفی به مدد الهی ومشارکت تمامی ورزشکاران ورزشهای همگانی سطح استان مورد اعتماد ذینفعان وطرف ها قرارگرفته وبا عملکردی شفاف بگونه ای پاسخگو با بهره گیری از مشارکت عمومی وتخصصی کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی توانمند در ورزش های همگانی با کارآمدی بالاکوشیده، بابکارگیری دانش ومهارتهای بروز شده بویژه در سطح شهرهای تابعه استان زمینه حضور فعال وموثر تمامی اقشار را در راه رسیدن به اهداف برنامه ای هیئت بصورت استانی فرآهم سازد.

مورد اعتماد ورزشکاران

سازمانی غیردولتی

به کارگیری دانش و مهارت

عملکردی شفاف و پاسخگو

حامیان ما

فرصتهای ورزشهای همگانی استان

وجود زیرساخت مناسب در تعریف نقش وسطح نقش پذیری این ورزش در کمک به کاهش پیامدهای حوادث وسوانح غیر مترقبه

وجود پیش ذهن قابل قبولی از تاثیرات ورزش همگانی در حفظ آمادگی جسمانی

امکان علاقمندسازی خانواده هابه عنوان ورزشی خانواده محوردرغنی سازی اوقات فراغت و انجام سفرهای گروهی درون شهری و داخل استانی

حجم رو به رشد علاقمندان نوجوان وجوان در روی آوری رشته های متنوع ورزش همگانی واستقبال عمومی

قابلیت تجیهز میدانی ورزش های همگانی با حداقل هزینه سرانه ورزشی ممکن

وجود زمینه های مطلوبی در قانون برنامه چهارم توسعه جهت کسب کمکهای لازم بمنظور توسعه وترویج اساسی ورزش استان

اخبار روز